Modernizacja linii kolejowej nr 7 na szlaku Warszawa – Dorohusk

Umowa polegająca na wykonaniu robót sieciowych na zadanie „Praca na linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” – Zamówienie częściowe C1 – odcinek Dęblin – Lublin w km 107,293 – 146,320””.

Share
Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centrala Magistrala Kolejowa etap II

Umowa polegająca na demontażu i montażu sieci trakcyjnej na zadaniu „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centrala Magistrala

Share
Modernizacja linii kolejowej nr 139 na szlaku Żywiec-Węgierska Górka

Umowa polegająca na demontażu i montażu sieci trakcyjnej na zadaniu „ Wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 139 na szlaku Żywiec – Węgierska Górka w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na

Share