Umowa polegająca na demontażu i montażu sieci trakcyjnej na zadaniu

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centrala Magistrala Kolejowa etap II””.

Termin realizacji umowy: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 25.11.2019 r.

Zakres robót obejmował:
– demontaż sieci jezdnej szlakowej 2 liniowej 2 drutowej        – 13,48 km
– demontaż sieci jezdnej stacyjnej                                                 – 11,60 km
– demontaż konstrukcji wsporczych                                           – 397 szt.
– montaż konstrukcji wsporczych                                               – 286 szt.
– montaż uziomów konstrukcji wsporczych                              – 288 szt.
– montaż liny uszynienia grupowego AFI-6-120 wraz z połączeniami – 5,00 km
– montaż odłączników i rozłączników z połączeniami            – 21 szt.
– montaż odgromników rożkowych z połączeniami               – 34 szt.
– montaż ograniczników niskoprądowych wraz z połączeniami – 6 szt.
– przekotwienie sieci trakcyjnej                                                   – 4 kpl.

Powyższe prace zrealizowane zostały dla firmy Budimex S.A.