Umowa polegająca na wykonaniu robót sieciowych na zadanie

„Praca na linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” – Zamówienie częściowe C1 – odcinek Dęblin – Lublin w km 107,293 – 146,320””.

Termin realizacji umowy: do 30.06.2020 r.

Zakres robót obejmuje:
– budowa sieci trakcyjnej typ YC150-2CS150                          – 83,224 km
– budowa sieci trakcyjnej typ C95-2C                                     – 9,025 km
– budowa sieci trakcyjnej typ C95-C                                       – 9,354 km
– budowa uszynienia grupowego AFL6-120                          – 71,837 km

Zakres wykonany i oddany do eksploatacji na dzień 16.06.2020:
– budowa sieci trakcyjnej typ YC150-2CS150                       – 49,641 km
odebrane technicznie                                                               – 9,606 km
– budowa sieci trakcyjnej typ C95-2C                                 – 5,781 km
– budowa sieci trakcyjnej typ C95-C                                   – 4,954 km
– budowa uszynienia grupowego AFL6-120                       – 48,261 km
odebrane technicznie                                                             – 8,859 km

Powyższe prace zrealizowane zostały dla firmy Budimex S.A.