Wczoraj w Rektoracie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu podpisana została umowa o współpracy pomiędzy JM Rektorem UTH prof. Zbigniewem Łukasikiem oraz właścicielem ZBK Radom Pawłem Czuprynem. Zakres współpracy obejmuje min prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z trakcją kolejową, prowadzenie wspólnych działań w zakresie promocji nowoczesnych rozwiązań transportowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologii i energochłonności, jak również prowadzenie szkoleń i praktyk zawodowych dla studentów Uczelni.

#zbkradom #uthrad #wteii #kolej #radom #rozwoj

Recommend
Share
Tagged in