Zbliżamy się do końca prac modernizacyjnych na odcinku linii kolejowej nr 7 Dęblin – Nałęczów. Nasz zakres obejmował modernizację 101,603 km sieci trakcyjnej. Wszelkie prace zostaną zrealizowane ok. 3 miesiące przed terminem. Na zdjęciu widoczna pełna mobilizacja podczas ostatnich odbiorów: pociąg sieciowy typu ZKS2-20; SRS Volvo; Geismar Renault; STAR SAN DUO Iveco. Dzięki solidnej i dokładnej pracy naszych brygad, odbiory ponownie przebiegają bez usterek. Dziękujemy!

Recommend
Share
Tagged in